תקנון ומדיניות פרטיות באתר

לקוחות יקרים

אתרי אינטרנט

 • תכני האתר לרבות תמונות ו/או כתבות ו/או סרטונים וכד, הינה באחריות המזמין בלבד.

 • כחודש לפני חידוש אחסון האתר, יקבל הלקוח תזכורת לחידוש.

 • כל הזנת התכנים בכל השפות לרבות תרגום תכנים הינם באחריות הלקוח בלבד.

 • רכישת תוספים בתשלום לאתר הינם באחריות הלקוח בלבד.

 • באתר הלקוח יותקן תוסף עזר חינמי לנגישות – Enable . התוסף לא מהווה תחליף להתאמת נגישות והחברה אינה אחראית בשום צורה לתוסף ו/או לעמידתו בדרישות התקן. במידה והלקוח יהיה מעונין, החברה תפיק הצעת מחיר נפרדת לנגישות מלאה מותאמת לאתר המוזמן.

נגישות אתר

 • באתר יותקן תוסף עזר חינמי לנגישות – Enable .
 • בנוסף יבוצעו התאמות הנגישות עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA .
  • תקינה האתר נתמך ע"י הדפדפנים נפוצים, בגרסתם העדכנית ביותר ולשימוש בטלפון הסלולרי.
  • מבנה מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים התמצאות קלה, פשוטה ומהירה.
  • תכנים – באחריות הלקוח.

  עם זאת יובהר כי החברה אינה אחראית להמשך העמידה של האתר בתקן לאחר מסירת האתר ללקוח.

קורסים וסדנאות

 • הקורסים /הסדנאות יהיו במתכונת אינטרנטית בלבד.

 • החברה לא תהא אחראית לכל תקלה בציוד הקצה של הלקוח ו/או לכל תקלה אינטרנטית הנובעת מתקלה צד ג או כח עליון שתייצר הפרעות ו/או ביטול שיעור.

 • תאריכי פתיחת הקורסים /הסדנאות תלוי במספר הנרשמים.

 • החברה תהא רשאית לאחר את מועד פתיחת הקורס ו/או הסדנה עד לחודש ממועד הפתיחה שפורסם בעת הרכישה.

חבילת אחסון

 • חבילת האחסון אינה כוללת תיקוני תקלות ו/או שדרוג ו/או פיתוח ו/או שירותי תכנות משום סוג.

 • בחידוש חבילת אחסון מחיר חבילת האחסון אינה כוללת שחזור או תיקון קוד האתר בעקבות פריצה או וירוס חיצוני.

 • במקרה של תקלה באתר במשך תקופת האחסון, ירכוש הלקוח בנק שעות לתיקון התקלה.

 • החברה תעשה כל שביכולתה להביא לפתרון התקלה בזמן הקצר ביותר ולא תישא באחריות הנובעת מכשל שגרם צד שלישי לרבות החברה המפעילה את חוות השרתים, ספקי שירותי תקשורת ופעולות זדוניות.

 • לחברה אין קשר לכל תוכן שמיובא או מוזן מקבצים חיצוניים.

 • גיבוי נתונים ע"ג השרת עד שבוע לאחור.

 • בכל מקרה של ביטול עסקה לפני תום שנת אחסון, יחויב הלקוח על החלק היחסי של זמן האחסון לרבות תוספים שהותקנו כהטבה בחבילת האחסון.

הזמנת קישור נכנס ו/או מאמר פרסומי

 • שחזור נתונים במקרה של נזק עקב פריצה זדונית יעשה בתוספת תשלום ובמידה וניתנה הודעה בזמן ע"י הלקוח וקיים גיבוי תקין.

 • ידוע למזמין המאמר ו/או הקישור כי כל חומרי הפרסום לרבות, טקסט, תמונות ונתונים נוספים שמוגנות לפי חוק "זכויות יוצרים" הם בשימוש ברשות וניתנו לפרסום ושימוש דרך אתרי המפרסמים ללא שום תמורה.

 • יש לציין קרדיט צילום לכל תמונה שנשלחת לפרסום, בכל מקרה האחריות על נכונות קרדיט צילום הוא באחריות הלקוח בלבד.

 • הפרסומים שישלחו לא יכילו שום תכנים שמפירים את חוק "לשון הרע" והמזמין יישא באחריות מקצועית לתכני הפרסום.

 • כל נזק ו\או תביעה כנגד פרסומים שנשלחו דרך המזמין והם באחריות הבלעדית של המזמין. המזמין מתחייב לפצות את בעלי האתרים \ החברה על כל נזק שייגרם לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מנזק ישיר או עקיף שייגרם לחברתנו ו\או לאתרים המפרסמים.

 • יובהר שהשירות הוא עבור פרסום הכתבה בלבד, האתר המפרסם אינו אחראי לנזק כל שהוא שנגרם למפרסם כתוצאה מהפרסום.

 • הנתונים שנמסרים על פרטי האתרים לפרסום  ( וותק, מספר כניסות ועוד…) הם באחריות בעלי האתרים ונועדו לתת אינדיקציה כללית, לחברה אין אחריות על נכונות הנתונים, אנו ממליצים לבדוק את נכונות הנתונים.

 • מובהר בזאת באופן חד משמעי וברור שהחברה היא גוף מגשר לצורך מתן שירותי לפרסום והפיצוי שאליו זכאי הלקוח הוא לכל היותר הוא עלות הפרסום עליו קיימת מחלוקת בלבד.

תנאים כללים

 • המזמין מתחייב לא ליצור קשר עם האתרים המפרסמים ברשת תוך שימוש במחירון החברה או בשמנו לרבות לקבלת הצעת מחיר או פניה כלשהי ללא רשות בכתב מטעמנו.

 • לפי חוק הגנת הצרכן הכתבות שמפורסמות דרכנו מסומנות בפרסום בתור "תוכן שיווקי" או "כתבות פרסומיות" או "תוכן ממומן" או כל ניסוח אחר לפי שיקולי האתר.

 • לבעלי האתרים המפרסמים יש זכות לשנות טקסטים בעייתים מבחינתם ו/או טעויות כתיב ו/או ניסוח  ו/או כותרות לפי שיקול דעתם.

 • באופן כללי ולא מחייב הכתבות שמפורסמות דרכנו  נשארות בארכיון האתר כל עוד האתר קיים אך חברתנו נותנת אחריות להישארות הכתבה באתר לפחות לשנה ( אלה אם כן נכתב אחרת).

 • לאתר המפרסם יש אפשרות לסרב לפרסם תוכן שנשלח לפרסום, במקרה זה המזמין לא יחויב בתשלום.

 • הפניה לאתרים לאחר או לפני פרסום המאמרים לפחות לתקופה של שנה ממועד הפרסום האחרון דרך השירות אסורה בהחלט

 • לכל בקשה או בעיה יש לפנות דרכנו ישירות.

 • כל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מפניה ישירה לאתרי המפרסמים ברשת תחשב הפרה חמורה של ההסכם והמזמין יחויב בנזקים העתידים שעלולים להיגרם כתוצאה מהפניה הישירה לאותם בעלי האתרים.

 • כל החזר כספי שיוחזר למזמין יהיה בניכוי 5% או עלות בפועל של ההנחה הגבוה שבניהם.

רכישות באתר:

 • בכל רכישת מוצר /שרות באתר ובכל סוג של מכירה יש להשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.

 • רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 • פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

 • לתשומת לבך, כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה", במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום "דמי ביטול" של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש. 

 • דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב תקלה או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

 • האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר/השירות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.

ביטול עסקה על ידי הגולש:

 • ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על הזמנת הרכישה, ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

 • הוקמה ללקוח חבילת אחסון לגולש, יחויב הגולש בעלות חודש מלא מיום בקשת הביטול גם במידה והיה זה החודש הראשון לאחסון.

 • לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר/השירות או מוצרים באתר בפועל. 

 • הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

 • הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".

 • רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה/המוצר/השירות.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה  idesign4u marketing solutions ltd.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות לשיפוט:

 • בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בקריות בלבד.

 • בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בקריות בלבד.

מדיניות פרטיות

מסירת פרטים ומידע אישי לאיגוד

 • השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. 

 • עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד לרישום לקורסים וסדנאות, רכישת חבילות אחסון וכד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי.

 • השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. 

 • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. 

 • הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו בחברה בלבד.

 • על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי, עם זאת מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, ימנעו ממך את האפשרות להשלים את הרכישה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

 • בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. 

 • בנוסף, החברה תהיה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שייאספו במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.

 • כדי לאפשר לך לרכוש מוצרים באתר.

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.

 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל האיגוד, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת.

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

היכן נשמר המידע?

 • המידע שהחברה תאסוף נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. 

 • מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. 

 • הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

משבר כלכלי ? לא ללקוחות שלנו !!!

בכל שנה, בכל תקופה...

משתמשים חדשים

138,000

ביטויים במקום ה 1

74

קליקים בקמפיינים

263,000

חשיפות בקמפיינים

21,630,000

עמית צוק